Skupina TeraPlast je najväčším výrobcom stavebných materiálov s rumunským kapitálom. Jej poslanie, poskytovať účinné riešenia pre ľudí a prostredie, prostredníctvom výrobkov vysokej kvality, viedlo k tomu, že skupina sa nachádza neustále v službách svojich klientov a partnerov, venujúc sa zároveň aj neustálemu rozvoju.

Do skupiny patria: TeraPlast, TeraPlast Ungaria, TeraSteel, TeraSteel Serbia, TeraGlass a Wetterbest.

S viac než 120 ročnou tradíciou, Skupina TeraPlast bola vždy zameraná na rozvoj, inováciu a udržateľnosť. Takýmto spôsobom v súčasnosti skupina ponúka kompletné riešenia v oblasti stavieb, prostredníctvom šiestich businessových liniek: inštalácie a úpravy, stolárske profily, PVC granuly, tepelnoizolačné panely, okná & dvere a plechová krytina. TeraSteel Serbia, otvorená v roku 2017, je prvou výrobnou jednotkou otvorenou v cudzine po roku 1990, s celkovým rumunským súkromným kapitálom. Počnúc júlom 2008 spoločnosť TeraPlast SA je kótovaná na Burze cenných papierov v Bukurešti pod symbolom TRP.

V priebehu posledných 10 rokov Skupina TeraPlast investovala viac ako 100 miliónov eur a po vývoji  aktivít vývozu jej výrobky sú prítomné vo viac než 20. európskych krajinách.