TeraSteel je súčasťou Skupiny TeraPlast, ktorá je jedným z najväčších výrobcov stavebných materiálov s rumunským kapitálom.

Spoločnosť TeraSteel neustále investovala do technologického rozvoja a v súčasnosti má schopnosť vyrábať pozinkované profily a tepelnoizolačné panely s polyuretánovou penou PUR a nehorľavou polyuretánovou penou PIR, ako aj kovové doplnky.

Navyše, svojou príslušnosťou k Skupine TeraPlast, spoločnosť TeraSteel ponúka svojim klientom kompletné riešenia – haly na kľúč

Výrobné fabriky TeraSteel sú umiestnené v Priemyselnom parku TeraPlast v lokalite Sărățel, župa Bistrița-Năsăud (výroba tepelnoizolačných panelov) a v lokalite Bistrița (fabrika na výrobu pozinkovaných profilov). Tieto sú vybavené najmodernejšími technologickými linkami, ktoré umožňujú získať kvalitné výrobky, tak z hľadiska technickej výkonnosti, ako aj z hľadiska estetiky.

V 2017, po investícii vo výške 7 miliónov eur, TeraSteel otvorila novú fabriku v Srbsku  - TeraSteel DOO. Jedná sa o prvú výrobnú jednotku Skupiny TeraPlast mimo Rumunska, ale aj prvú rumunskú fabriku, ktorá bola po roku 1990 otvorená v zahraničí, s celkovým súkromným rumunským kapitálom. Investícia doplnila výrobnú kapacitu fabriky TeraSteel v Rumunsku. Od marca 2018 v Srbsku funguje aj linka na výrobu samonosného vlnitého plechu TRS 153-840 a od druhej polovice roku 2018 začala aj výroba panelov s jadrom z minerálnej vlny.

S modernými logistickými a informačnými štruktúrami, ktoré umožňujú rýchle spracovanie a honorovanie objednávok, spoločnosti TeraSteel sa podarilo rozvinúť sa z obchodného hľadiska tak na národnej úrovni, ako aj na trhoch ako Maďarsko, Česko, Slovensko, Ukrajina, Moldavsko, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Slovinsko, Chorvátsko, Švajčiarsko.

V súčasnosti spoločnosť TeraSteel vyváža výrobky do viac než 20. krajín.

Naše výrobky 

TeraSteel vyrába: 

 • systémy stenových a strešných tepelnoizolačných panelov s PUR, PIR a minerálnou vlnou
 • pozinkované profily typu Z, C, U a Σ – konštrukčné prvky z ocele 
 • výstuže pre profily PVC 
 • samonosný vlnitý plech TRS 153-840 
 • haly na kľúč 

Oblasti využitia tepelnoizolačných panelov a konštrukčných prvkov:

 • skladovacie haly 
 • výrobné haly 
 • haly, v ktorých sa vykonávajú rôzne služby (autoservisy, umyvárne, malé dielne) 
 • chladiarenské priestory 
 • prekonfigurované moduly (typu kontajner) 
 • vnútorné priečky pre akýkoľvek druh stavieb 
 • poľnohospodársko-zootechnické budovy 
 • aplikácie s prísnou hygienou (laboratóriá, farmaceutický priemysel)
Zhoda výrobkov

Za rešpektovania požiadaviek platných predpisov bola potvrdená zhoda panelov a konštrukčných oceľových prvkov, pozinkovaných profilov pre uplatnenie označenia