• 2017

  2017 SK

  Sa uskutočnil rebranding spoločnosti Plastsistem, ktorá sa stala spoločnosťou TeraSteel. Nové meno oveľa lepšie predstavuje oblasť činnosti, budúce smerovania rozvoja a príslušnosť ku Skupine TeraPlast.

  TeraSteel DOO – Skupina TeraPlast kúpila fabriku na výrobu tepelnoizolačných panelov Interlemind v Srbsku a otvorila spoločnosť TeraSteel Serbia. Toto je prvá rumunská výrobná jednotka, otvorená v zahraničí po roku 1990. Takýmto spôsobom sa spoločnosti TeraSteel podarilo zabezpečiť lepšie pokrytie predaja v bývalom juhoslovanskom priestore.

 • 2013

  2013 SK

  TeraSteel začala s výrobou pozinkovaných konštrukcií po investícii vo výške 2.5 miliónov eur, financovanej v pomere 50% z európskych fondov prostredníctvom Sektorového operačného programu Zvyšovanie ekonomickej konkurencieschopnosti. Vďaka tejto investícii TeraSteel ponúka kompletné riešenie pre výstavbu hál.

 • 2010

  2010 SK

  Bola dokončená modernizácia linky PU.MA, po investíciách v hodnote 1.5 mil. eur. Technologická modernizácia zvýši produktivitu a umožní spoločnosti rozšíriť svoje portfólio výrobkov.

 • 2008 - 2009

  2008 – 2009 SK

  TeraSteel investuje 1 mil. eur do rozvoja výrobných kapacít.

 • 2007

  2007 SK

  Vo chvíli, keď sa spoločnosť TeraPlast stala väčšinovým akcionárom, s účasťou 70.42%, spoločnosť TeraSteel bola reorganizovaná na vykonávanie aktivít výroby tepelnoizolačných panelov s jadrom z polyuretánovej peny.

 • 1995-2006

  1995 – 2006 SK

  Počas tohto obdobia spoločnosť TeraSteelp prevádzkuje činnosti výroby injektážnych výrobkov, PVC stolárskych výrobkov a doplnkových výrobkov z portfólia TeraPlast. V tom istom čase sa rozvíja aj distribučná sieť otvorením obchodných centier v Konstanci, Iasi, Galati a Oradey.

 • 1994

  1994 SK

  Je založená spoločnosť Plastsistem, súčasná TeraSteel, ktorej akcionármi sú spoločnosť TeraPlast s 17.9% a niekoľko iných fyzických osôb.

2017201320102008 - 200920071995-20061994