Certifikácia

V súlade s európskymi normami sa činnosť spoločnosti vykonáva v Integrovanom systéme riadenia kvality-ochrany životného prostredia-zdravia a prevádzkovej bezpečnosti.

Spoločnosť TeraSteel investuje do špičkových technológií s neustálym záujmom o dosiahnutie najvyšších štandardov kvality pri výrobe produktov.

Identifikácia nových technických riešení zostáva jednou z našich strategických priorít.

Pre oceľové konštrukčné prvky (pozinkované profily) certifikačný orgán SRAC CERT S.R.L vydal osvedčenie o konformite vnútropodnikovej kontroly výroby pod číslom 2003 - CPR - 726; pre tieto výrobky sa používa označenie Konformita CE.

Spoločnosť TeraSteel investuje do špičkových technológií s neustálym záujmom o dosiahnutie najvyšších štandardov kvality pri výrobe produktov.

Identifikácia nových technických riešení zostáva jednou z našich strategických priorít.

Pre oceľové konštrukčné prvky (pozinkované profily) certifikačný orgán SRAC CERT S.R.L vydal osvedčenie o konformite vnútropodnikovej kontroly výroby pod číslom 2003 - CPR - 726; pre tieto výrobky sa používa označenie Konformita CE.