Panely IsoAgro sú odporúčané pre strechy poľnohospodársko-zootechnických budov, kde minimálny sklon strechy je 7%. Tento typ tepelnoizolačných panelov je dostupný s 3 alebo 5 záhybmi a jednu stranu má zo sklenených vlákien a druhú z predfarbeného oceľového plechu, jadro je z polyuretánovej peny PUR.

 1. Plech z predfarbenej pozinkovanej ocele v súlade s EN 10143, EN 10346 a EN 10169, platné vydania. Mikroprofilácia: STANDARD.
 2. Jadro: polyuretánová pena PUR (nie je škodlivá alebo nebezpečná).
 3. Sklenené vlákno odolné voči mikroorganizmom, baktériám alebo kyselinám, ktoré sa obyčajne vyskytujú na farmách. Hrúbka 0.5 mm. Farba: biela nepriesvitná.
 4. Samovrtná skrutka s podložkou a tesnením EPDM.
 5. Kovový klobúčik s tesnením.

Panely IsoAgro 5 sú dostupné v nasledovných farbách:

 • RAL 9002
 • RAL 3011
 • RAL 5010
 • RAL 9006
 • Na žiadosť

Panely IsoAgro 3 sú dostupné v nasledovných farbách:

 • RAL 9002
 • RAL 3011
 • RAL 6005
 • RAL 9006
 • RAL 3000
 • RAL 7016
 • RAL 5010
 • RAL 9007
 • Na žiadosť

Poznámka:  spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť škálu štandardných farieb bez predchádzajúceho oznámenia!

Prípustné zaťaženia:
D
(mm)
Hmotnosť
[kg]/m2
U*
[W/m2K]
 
Výpočtové hodnoty, zaťaženie snehom [kN/m2]
0.751.001.50
U1U2Prípustná vzdialenosť medzi podperami [m]
406.800.520.502.52.11.8
507.200.430.412.52.11.8
607.600.360.352.52.11.8
808.300.270.262.52.11.8
1009.000.220.212.52.11.8

U* – súčiniteľ prestupu tepla.

U1 – súčiniteľ prestupu tepla majúc na zreteli geometriu profilu panelu a tepelný vplyv spoja.

U2 – súčiniteľ prestupu tepla majúc na zreteli geometriu profilu panelu.

Štandardná dĺžka panelu je obsiahnutá medzi 2 a 10 m. Panely s dĺžkami, ktoré presahujú tento interval je možné vyrobiť len po predchádzajúcej konzultácii s technickým oddelením.

Rozmerové odchýlky:

DĹŽKA medzi 2.000 – 4.000 mm

± 10 mm

DĹŽKA > 4.000 mm

± 15 mm

Odchýlka od kolmosti

5 mm

ÚŽITKOVÁ ŠÍRKA

± 7,5 mm

HRÚBKA (D) = 40 mm

± 3 mm

HRÚBKA (D) = 50, 60 mm

± 4 mm

HRÚBKA (D) = 80, 100 mm

+ 6, – 4 mm