Strešný tepelnoizolačný panel IsoBit

Strešný tepelnoizolačný panel IsoBit

Panel IsoBit 5 je panel s 5. rebrami a jadrom z polyuretánovej peny PUR, určený pre strechy, ktoré budú izolované bitúmenovými alebo inými membránami (napr.: membrány PVC). Vonkajšia časť panelu je vyrobená z bitúmenového kartónu, zatiaľ čo druhá strana je zhotovená oceľového predfarbeného plechu. Tento typ panelu sa pripevňuje priamo kovovou časťou na konštrukciu.

Panel IsoBit 5 je určený pre strechy s minimálnym sklonom 7% (maximálny sklon je daný projektom).

Štandardná dĺžka panelu je obsiahnutá medzi 2 a 10 m. Panely, ktorých dĺžka presahuje tento interval, je možné vyrobiť len po predchádzajúcej konzultácii s technickým oddelením.

 1. Bitúmenový kartón – umožňuje následnú hydroizoláciu strechy.
 2. Jadro: polyuretánová pena PUR (nie je škodlivá alebo nebezpečná).
 3. Plech z predfarbenej pozinkovanej ocele v súlade s EN 10143, EN 10346 a EN 10169, platné vydania.
 4. Samovrtná skrutka.

Štandardné farby

 • RAL 9002
 • RAL 3011
 • RAL 5010
 • RAL 9006
 • Na žiadosť

Poznámka: Spoločnosť TeraSteel si vyhradzuje právo meniť škálu farieb bez predbežného oznámenia.

Prípustné zaťaženia:

D
(mm)

Hmotnosť
[kg]/m2

U*
[W/m2K]

 

Výpočtové hodnoty, zaťaženie snehom[kN/m2]

0.75

1.00

1.50

2.00

U1

U2

Prípustná vzdialenosť medzi rebrami [m]

60

7.60

0.36

0.35

2.5

2.1

1.8

1.5

80

8.30

0.27

0.26

2.5

2.1

1.8

1.5

100

9.00

0.22

0.21

2.5

2.1

1.8

1.5

U* – súčiniteľ prestupu tepla.

U1 – súčiniteľ prestupu tepla majúc na zreteli geometriu profilu panelu a tepelný vplyv spoja.

U2 – súčiniteľ prestupu tepla majúc na zreteli geometriu profilu panelu. 

Rozmerové odchýlky:  

DĹŽKA medzi 2.000 – 4.000 mm

± 10 mm

DĹŽKA > 4.000 mm

± 15 mm

Odchýlka od kolmosti

5 mm

ÚŽITKOVÁ ŠÍRKA

± 7,5 mm

HRÚBKA (D) = 60 MM

± 4 mm

HRÚBKA (D) = 80, 100 MM

+6, – 4 mm

Strešné tepelnoizolačné panely IsoAgro 3 a IsoAgro 5

Panely IsoAgro sú odporúčané pre strechy poľnohospodársko-zootechnických budov, kde minimálny sklon strechy je 7%. Tento typ tepelnoizolačných panelov je dostupný s 3 alebo 5 záhybmi a jednu stranu má zo sklenených vlákien a druhú z predfarbeného oceľového plechu, jadro je z polyuretánovej peny PUR.

 1. Plech z predfarbenej pozinkovanej ocele v súlade s EN 10143, EN 10346 a EN 10169, platné vydania. Mikroprofilácia: STANDARD.
 2. Jadro: polyuretánová pena PUR (nie je škodlivá alebo nebezpečná).
 3. Sklenené vlákno odolné voči mikroorganizmom, baktériám alebo kyselinám, ktoré sa obyčajne vyskytujú na farmách. Hrúbka 0.5 mm. Farba: biela nepriesvitná.
 4. Samovrtná skrutka s podložkou a tesnením EPDM.
 5. Kovový klobúčik s tesnením.

Panely IsoAgro 5 sú dostupné v nasledovných farbách:

 • RAL 9002
 • RAL 3011
 • RAL 5010
 • RAL 9006
 • Na žiadosť

Panely IsoAgro 3 sú dostupné v nasledovných farbách:

 • RAL 9002
 • RAL 3011
 • RAL 6005
 • RAL 9006
 • RAL 3000
 • RAL 7016
 • RAL 5010
 • RAL 9007
 • Na žiadosť

Poznámka:  spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť škálu štandardných farieb bez predchádzajúceho oznámenia!

Prípustné zaťaženia:
D
(mm)
Hmotnosť
[kg]/m2
U*
[W/m2K]
 
Výpočtové hodnoty, zaťaženie snehom [kN/m2]
0.751.001.50
U1U2Prípustná vzdialenosť medzi podperami [m]
406.800.520.502.52.11.8
507.200.430.412.52.11.8
607.600.360.352.52.11.8
808.300.270.262.52.11.8
1009.000.220.212.52.11.8

U* – súčiniteľ prestupu tepla.

U1 – súčiniteľ prestupu tepla majúc na zreteli geometriu profilu panelu a tepelný vplyv spoja.

U2 – súčiniteľ prestupu tepla majúc na zreteli geometriu profilu panelu.

Štandardná dĺžka panelu je obsiahnutá medzi 2 a 10 m. Panely s dĺžkami, ktoré presahujú tento interval je možné vyrobiť len po predchádzajúcej konzultácii s technickým oddelením.

Rozmerové odchýlky:

DĹŽKA medzi 2.000 – 4.000 mm

± 10 mm

DĹŽKA > 4.000 mm

± 15 mm

Odchýlka od kolmosti

5 mm

ÚŽITKOVÁ ŠÍRKA

± 7,5 mm

HRÚBKA (D) = 40 mm

± 3 mm

HRÚBKA (D) = 50, 60 mm

± 4 mm

HRÚBKA (D) = 80, 100 mm

+ 6, – 4 mm

Tepelnoizolačné stenové a strešné panely IsoSano

Tepelnoizolačné stenové a strešné panely IsoSano

Tepelnoizolačné panely IsoSano predstavujú riešenie na realizáciu uzáverov pre aplikácie s prísnou hygienou, ale aj alternatívu pre strechy poľnohospodársko-zootechnických budov, kde minimálny sklon strechy je 7%.

IsoSano 3

IsoSano 5

IsoSano A

IsoSano N

Panely IsoSano 3IsoSano 5 sú strešné tepelnoizolačné panely s 3 a 5 záhybmi, vnútornú stenu
majú vyrobenú z pozinkovaného plechu potiahnutého PVC fóliou. Tieto typy panelov sú odporúčané v poľnohospodársko-zootechnických prostrediach, lebo sú odolné voči agresívnym činiteľom.

IsoSano A je stenový tepelnoizolačný panel, so skrytým pripevnením. Vnútorná stena je vyrobená z pozinkovaného plechu potiahnutého PVC fóliou, vonkajšia stena je z predfarbeného pozinkovaného plechu.

IsoSano N je stenový tepelnoizolačný panel, s viditeľným pripevnením. Tento typ panelov môžu mať jednu alebo obidve steny  vyrobené z pozinkovaného plechu potiahnutého PVC fóliou.

Tepelnoizolačné panely IsoSano môžu byť použité v prostrediach s relatívnou vlhkosťou do 100%. Nemôžu byť použité na povrchoch, ktoré prichádzajú do styku s UV žiarením. Takže ich skladovanie by sa malo robiť v zakrytých prostrediach. 

Udržiavanie panelov IsoSano

Tento typ materiálu umožňuje ľahké čistenie a má vysokú odolnosť voči rôznym škvrnám (maslo, margarín, rastlinné oleje, ocot, mazacie oleje, kyseliny citrónové, kyseliny mliečne, roztoky  kaustickej sódy, rôzne potravinárske oleje atď.). 

Odporúča sa udržiavať: s vodou a neutrálnym mydlom. 

Použite mäkkú špongiu a vyhnite sa agresívnym výrobkom, respektíve roztokom ako sú: acetón,  oluén,  etylacetát a podobné látky.

Systém panelov IsoFrig pre chladiarenské miestnosti

Systém panelov IsoFrig pre chladiarenské miestnosti

Systém IsoFrig je ideálnym riešením pre výstavbu chladiarenských miestností alebo skladov a priestorov na spracovanie a/alebo skladovanie potravín. Spoj typu ”frigo” poskytuje dodatočnú tepelnú izoláciu.

 1. Plech z pozinkovanej ocele v súlade s EN 10143, EN 10346 a EN 10169, platné vydania, s nasledovnými povrchovými úpravami: polyester, PVC potravinárska fólia, PVDF. Mikroprofilácie: STANDARD, LIS, PLISSE.
 2. Jadro: polyuretánová pena PUR alebo PIR (nie je škodlivá ani nebezpečná).
 3. Plech s pokrytím: polyester, PVC potravinárska fólia, PVDF.

Výhody a aplikácie systému panelov IsoFrig 

Systém panelov IsoFrig, s jadrom z polyuretánovej peny PUR alebo nehorľavej peny PIR (+RF) pre chladiarenské miestnosti ponúka nasledovné výhody:

 • Vysokú tepelnú odolnosť;
 • Mechanickú odolnosť;
 • Neabsorbuje vodu;
 • Trvanlivý;
 • Môže byť inštalovaný ľahko a rýchlo.

Panely IsoFrig sú určené pre aplikácie s teplotu obsiahnutou medzi -40°C – 0°C. Tieto môžu byť použité v oblastiach ako: chladiarenské a mraziace miestnosti, spracúvanie potravín, aplikácie s prísnou hygienou.

Tesnenie spojov panelov:

- Spoj poskytuje tepelnú izoláciu;

- Sú rešpektované požiadavky pre chladiarenské miestnosti a sklady.

Štandardná dĺžka panelu je obsiahnutá medzi 2 a 13.5 m. Panely s maximálnou dĺžkou do 15 m alebo kratšie ako 2 m môžu byť vyrobené len po predchádzajúcej konzultácii s technickým oddelením

D
(mm)
Hmotnosť
[kg]/m2
U
[W/m2K]
  
Výpočtové hodnoty, zaťaženie vetrom pri tlaku [kN/m2]
0.751.502.253.003.384.134.880.751.502.253.003.384.134.88
U1U2Prípustná vzdialenosť medzi podperami [m]
12011.480.190.186.264,423.613.132.952.672.466.264.423.613.132.952,672.46
15012.50.150.146.974.934.023.493.292.972.746.974.934.023.493.292.972.74
20014.40.110.118.085.714.664.043.813.453.178.085.714.664.043.813.453.17

Štandardná dĺžka panelu je obsiahnutá medzi 2 a 13.5 m. Panely s maximálnou dĺžkou do 15 m alebo kratšie ako 2 m môžu byť vyrobené len po predchádzajúcej konzultácii s technickým oddelením

Štandardné farby

• RAL 9002
• RAL 9010

Poznámka: spoločnosť si vyhradzuje právo meniť škálu farieb bez predchádzajúceho oznámenia!


Prípustné zaťaženia:

U* – súčiniteľ prestupu tepla.

U1 – súčiniteľ prestupu tepla majúc na zreteli geometriu profilu panelu a tepelný vplyv spoja.

U2 – súčiniteľ prestupu tepla majúc na zreteli geometriu profilu panelu. *Vypočítaný v súlade s EN 14509:2013, metóda (A.10).

Rozmerové odchýlky v súlade s EN 14509 – 2013:

DĹŽKA <= 3000 mm

± 5 mm

DĹŽKA > 3000 mm

± 10 mm

Odchýlka od kolmosti

6 mm

ÚŽITKOVÁ ŠÍRKA

± 2 mm

HRÚBKA (D) > 100 mm

± 2 %