Strešné tepelnoizolačné panely s 3 rebrami

Strešné tepelnoizolačné panely, IsoAc 3, s polyuretánovou penou PUR a nehorľavou polyuretánovou penou PIR

Panel IsoAc 3 je strešný panel s 3 spevňovacími rebrami. Tento sa dá použiť pre všetky stavebné aplikácie, v ktorých sklon strechy je väčší než 7%. Panel IsoAc 3 má 3 rebrá rozložené v šírke 1 m a takýmto spôsobom spĺňa normálne požiadavky na odolnosť, tepelnú izoláciu a estetiku a predstavuje praktické a ekonomické riešenie. 

1. Plech z predfarbenej pozinkovanej ocele v súlade s EN 10143, EN 10346 a EN 10169, platné vydania. Mikroprofilácia: STANDARD.

2. Jadro: polyuretánová pena PUR alebo PIR (nie je škodlivá ani nebezpečná).

3. Tesnenie: zabezpečuje dobrú tepelnú izoláciu a tesnosť spoja.

4. Samovrtná skrutka s podložkou a tesnením EPDM.

5. Kovový klobúčik s tesnením.

Panely IsoAc 3 sú dostupné v nasledovných farbách:

Poznámka: Na požiadanie panely môžu byť vyrobené aj v iných farbách.

Strešné tepelnoizolačné panely IsoAc 3 môžu byť použité pri realizácii vonkajších ukončení pre rôznu škálu prác ako:
 • priemyselné haly;
 • obchodné centrá;
 • sklady;
 • organizovanie staveniska (predkonfigurované moduly); 
 • chladiarenské priestory v potravinárskom priemysle;
 • sociálno-kultúrne budovy (školy, jedálne, športové sály atď.)

Dostupné hrúbky:
 • 30 - 150 mm.
Dostupné rozmery:
 • dĺžka: 2000-13500 mm;
  • prípustné odchýlky:
   • pri dĺžkach menších ako 3 m: ± 5 mm;
   • pri dĺžkach väčších ako  3 m: ± 10 mm.
  • šírka: 1000 mm;
   • prípustné odchýlky: ± 2 m
Hlavné charakteristiky panelov IsoAc 3
 • majú zníženú vlastnú hmotnosť, medzi 9-14 kg/m2;
 • majú znížený súčiniteľ prestupu tepla voči iným stavebným materiálom;
 • sú nepriepustné voči vzduchu a vlahe vďaka vysokému percentu uzavretých buniek z polyuretánovej peny.
Doplnky

Výrobky sú dodávané spolu s prvkami potrebnými pre montáž:

 • kovové doplnky (klampiarske prvky) – sú dodávané v tej istej farbe ako panely.
 • Upevňovacie prvky.
Balenie

Tepelnoizolačné panely IsoAc 3 sú balené podľa rozmerov a farieb, priamo na výrobnej linke a sú chránené rozťahovacou fóliou z PE, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu predfarbených povrchov. Počet panelov v každom balíku závisí od ich dĺžky a hrúbky. 

Poznámka: Tepelnoizolačné panely IsoAc 3 do 15000 mm alebo kratšie ako 2000 mm môžu byť vyrobené len po predchádzajúcej konzultácii s technickým oddelením. 

Prípustné zaťaženia:

D
(mm)

Hmotnosť
[kg]/m2

U
[W/m2K]

  

Výpočtové hodnoty, zaťaženie snehom [kN/m2]

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

0.75

1.50

2.25

3.00

3.38

4.13

4.88

U1

U2

Prípustná vzdialenosť medzi podperami [m]

30

8.40

0.68

0.65

2.46

1.62

1.28

1.09

1.02

0.91

0.84

2.46

1.62

1.28

1.09

1.02

0.91

0.84

40

8.79

0.52

0.50

2.93

1.83

1.39

1.16

1.08

0.96

0.87

2.93

1.83

1.39

1.16

1.08

0.96

0.87

50

9.18

0.43

0.41

3.60

2.18

1.59

1.29

1.19

1.04

0.93

3.19

2.16

1.59

1.29

1.19

1.04

0.93

60

9.57

0.36

0.35

4.08

2.45

1.72

1.36

1.24

1.07

0.95

3.34

2.23

1.72

1.36

1.24

1.07

0.95

80

10.28

0.27

0.26

5.19

3.23

2.23

1.66

1.47

1.22

1.06

3.63

2.38

1.87

1.58

1.47

1.22

1.06

100

11.04

0.22

0.21

5.97

3.82

2.62

1.88

1.64

1.32

1.13

3.78

2.47

1.93

1.63

1.52

1.32

1.13

120

11.80

0.18

0.18

6.53

4.26

3.00

2.15

1.85

1.44

1.20

3.80

2.53

1.98

1.67

1.56

1.39

1.20

U* – súčiniteľ prestupu tepla.

U1 – súčiniteľ prestupu tepla majúc na zreteli geometriu profilu panelu a tepelný vplyv spoja.

U2 – súčiniteľ prestupu tepla majúc na zreteli geometriu profilu panelu. *Vypočítaný v súlade s EN 14509:2013, metóda (A.10).

Štandardná dĺžka panelu je obsiahnutá medzi 2 a 13.5 m. Panely s maximálnou dĺžkou do 15 m alebo kratšie ako 2 m je možné vyrobiť len po predchádzajúcej konzultácii s technickým oddelením.
Ak dĺžka strechy je  väčšia ako štandardná dodávacia dĺžka panelov, strecha môže byť vytvorená z 2 panelov  spojených navzájom, prekrytím vonkajšieho plechu panelu od hrebeňa strechy vo vzdialenosti 150-250 mm v závislosti od sklonu strechy. Rozmery prekrytí v závislosti od sklonu strechy:

– pre sklon P>15% – nadloženie minimálne 150 mm
– pre sklon P≤15% – nadloženie minimálne  250 mm

Orezanie panelov (odkrojenie spodného plechu a penového jadra) v požadovanej vzdialenosti je možné urobiť priamo vo fabrike. Odstránenie plechu a penového jadra na prekrývajúcej sa oblasti sa uskutočňuje priamo na stavbe. Aby sa orezanie dalo uskutočniť, minimálna dĺžka panelov musí byť 5 m.

Rozmerové odchýlky v súlade s EN 14509 – 2013:

DĹŽKA<= 3000 mm

± 5 mm

DĹŽKA> 3000 mm

± 10 mm

Odchýlka od kolmosti

6 mm

ÚŽITKOVÁ ŠÍRKA 

± 2 mm

HRÚBKA (D) <= 100 mm

± 2 mm

HRÚBKA (D) > 100 mm

± 2 %