Pozinkované profily

S cieľom pomôcť zákazníkom a poskytnúť im najkomplexnejšie riešenia, spoločnosť TeraSteel otvorila v roku 2013 nové výrobné centrum. Toto centrum sa špecializuje na výrobu ľahkých profilov z pozinkovanej ocele tvarovanej za studena. 

Ľahké profily z pozinkovanej ocele tvarovanej za studena sú kategóriou stavebných výrobkov, ktoré sa rozvíjajú veľmi rýchlo vďaka výhodám, ktoré poskytujú.

V súčasnosti TeraSteel ponúka profily typu Z, C, U a Σ s výškou prierezov od 100 mm do 400 mm, s hrúbkami 1-4 mm a dĺžkami od 2 m do 13.5 m (alebo priam nadrozmerné dĺžky do 15 m).

Profily tvarované za studena sa môžu použiť ako: 

a) konštrukčné prvky (hlavné) z ocele pre civilné, priemyselné, poľnohospodárske stavebné práce; 

b) sekundárne prvky konštrukcií výdrže stavieb ako strešné kliny alebo stenové lišty; 

Základným materiálom je pozinkovaný oceľový plech, zhodný so štandardmi SR EN 10143 a SR EN 10346. Odchýlky od formy a rozmerov rešpektujú požiadavky štandardov SR EN 10162 a SR EN 1090-2. Výkonnostné štandardy výrobkov sú v súlade so štandardmi SR EN 1090-1+A1; SR EN 1090-2+A1 a realizačnými projektmi.

Profily môžu byť zhotovené s automatickým preddierkovaním, v súlade s požiadavkami projektu. Ľahké profily z pozinkovanej ocele sa získavajú progresívnym tvarovaním pásov pozinkovaného plechu za studena, ktoré prechádzajú viacerými sadami koliesok.


Osobitosti systému z pozinkovaných profilov 
Použitie niektorých profilov utvorených z tenkého plechu znamená prakticky menej ocele a veľké množstvo rozmerov, ktoré je možné získať (je možné tvarovať profily aj v malých sériách, bez podstatného nárastu nákladov) umožňuje projektantom dosiahnuť dobre optimalizované a vrátane lacnejšie štrukturálne konformácie.

Oblasti použitia

 
Budovy, ktoré veľmi dobre zapadajú do tohto stavebného systému: 

• skladovacie haly;
• haly, v ktorých prebiehajú výrobné procesy; 
• haly, v ktorých sa vykonávajú rôzne služby (auto servis, auto umyvárne, malé dielne, farmy s uplatnením v poľnohospodárstve; 
• Používajú sa v oblasti stavieb ako zložky pri vytváraní: 
• hlavných štruktúr (rámy so stĺpmi a nosníkmi); 
• sekundárnych štruktúr (na podporu plášťov a uzáverov);
• nosníkov pre medziľahlé stropy; 
• mrežovaných fariem (zložené prierezy C a/alebo Σ); 
• nadstavovania, výstavba podkrovia.


Výhody konštrukcií z pozinkovaných profilov:

• Nízke termíny a náklady na výkon;
• Zníženie času na výstavbu vďaka možnosti realizácie dierok (pre spojovacie skrutku) priamo na výrobnej linke;
• Odstránenie času a výrobných nákladov na prípravu a ochranu kovového povrchu (opieskovanie, natretie základnou farbou, zafarbenie), ktoré  sa uplatňujú v prípade klasických kovových konštrukcií;
• Rýchle zostavovanie dielov pomocou spojov so skrutkami;
• Nižšie náklady na prepravu vďaka zníženým hmotnostiam komponentov;
• Rýchla a jednoduchá montáž na stavbe;
• Presnosť prevedenia a detailov;
• Vysoká trvanlivosť stavieb realizovaných s pozinkovanou konštrukciou, bez dodatočných nákladov na udržiavanie;
• Odmontovateľný systém 100%;
• Recyklovateľný systém;
• Vynikajúce správanie voči seizmickej činnosti v porovnaní s klasickými konštrukciami.

Výhody pozinkovaných profilov TeraSteel:
• Široká škála rozmerov profilov Z, C, U, Sigma s výškou profilu medzi 100-400 mm a hrúbkami plechu medzi 1.00-4.00 mm;
• Možnosť vytvorenia profilov so špeciálnymi rozmermi  podľa špecifikácií zákazníka;
• Možnosť realizácie širokej škály dierkovania (rozmery a tvary) priamo na výrobnej linke;
• Dierky môžu mať rôzne priemery od 12 do 18 mm, ktoré kombinované môžu vytvárať  aj otvory rôznych tvarov. 

Profil Z

Všeobecné charakteristiky:
Sú používané najmä ako strešné kliny

Všeobecné charakteristiky:

• výška prierezov: 100-400 mm; 

• b1,b2 = 38÷100mm; c1,c2 = 13÷30mm; (c1/b1) max=0.4; (c2/b2) max=0.4; (b1,b2/ h) max=0.5; r=4 mm; 

• ohýbacie uhly = 90º; 

• hrúbky: od 1- do 4 mm; 

• štandardné rezné dĺžky: 2000- 13500 mm; pre iné dĺžky kontaktujte technické oddelenie TeraSteel. 

• profily môžu byť vyrobené s automatickým preddierkovaním; 

• profily môžu byť vyrobené s rovnakými alebo nerovnakými stranami; 

• kvalita materiálu: S350GD+Z275.

Profil C

Všeobecné charakteristiky:

Sú používané najmä ako stenové lišty

Všeobecné charakteristiky:

• výška prierezov: 100-400 mm; 

• b1,b2 = 38÷100mm; c1,c2 = 13÷30mm; (c1/b1) max= 0.4; (c2/b2) max= 0.4; (b1,b2/ h) max=0.5; r=4 mm 

• ohýbacie uhly =90º; 

• hrúbky: od 1- do 4 mm; 

• štandardné rezné dĺžky: 2000- 13500 mm; pre iné dĺžky kontaktujte technické oddelenie TeraSteel. 

• profily môžu byť vyrobené s automatickým preddierkovaním; 

• profily môžu byť vyrobené s rovnakými alebo nerovnakými stranami; 

• kvalita materiálu: S350GD+Z275.

Profily Σ

Všeobecné charakteristiky:
Sú používané najmä na tvarovanie kompozitných stĺpov a nosníkov

Všeobecné charakteristiky:

• výška prierezov: 200-400 mm; 

• b1,b2 = 38÷100mm; c1,c2 = 13÷30mm; (c1/b1) max= 0.4; (c2/b2) max= 0.4; (b1,b2/ h) max=0.5; 32< (d1, d2) <48 mm; u, v=140º; r=4 mm; 

• ohýbacie uhly =90º; 

• hrúbky: od 1 - do 4 mm; 

• štandardné rezné dĺžky: 2000- 13500 mm; pre iné dĺžky kontaktujte technické oddelenie TeraSteel; 

• profily môžu byť vyrobené s automatickým preddierkovaním; 

• profily môžu byť vyrobené s rovnakými alebo nerovnakými stranami; 

• kvalita materiálu: S350GD+Z275.

Profily U

Všeobecné charakteristiky:
Sú používané najmä ako vodiace profily

Všeobecné charakteristiky

• výška prierezov: 100-400 mm; 

• b1,b2 = 38÷100mm; (b1,b2/ h) max=0.6; r=4 mm 

• ohýbacie uhly =90º; 

• hrúbky: od 1 do 4 mm; 

• štandardné rezné dĺžky: 2000- 13500 mm; pre iné dĺžky kontaktujte technické oddelenie TeraSteel; 

• profily môžu byť vyrobené s automatickým preddierkovaním; 

• profily môžu byť vyrobené s rovnakými alebo nerovnakými stranami; 

• kvalita materiálu: S350GD+Z275.